Posted on

Aviation Business Park Taree đã chính thức mở cửa cho doanh nghiệp

Lyne Dr MP David Gillespie và Taree Thị trưởng Vương đã chính thức khai trương với đồng đô la Taree Aviation Business Park $ 3,1 triệu USD.

6805082-3x2-700x467

 

Dự án thu hút được một khoản trợ cấp cơ sở hạ tầng liên bang triệu $ 2 với phần còn lại của tiền đến từ Hội đồng thành phố Greater Taree.

Quản lý sân bay Daniel Aldridge nói công viên hàng không sẽ giúp ngành công nghiệp mới để mở rộng hoặc di dời đến Manning.

“Đó là một phân khu 21 rất nhiều mà là nhằm vào các doanh nghiệp hàng không liên quan và cũng cung cấp các nhà chứa máy bay tư nhân,” ông nói.

“Một điều mà chúng ta phải lợi thế của chúng tôi là chúng tôi không được kiểm soát vùng trời đầu tiên ở phía bắc của Newcastle.

“Vì vậy, chúng tôi đã không có hạn chế với các mẫu máy bay của chúng tôi và những thứ như thế.

“Trong đó không thực sự cung cấp dễ dàng truy cập cho hàng không chung để đến khu vực của chúng tôi và cũng rời khỏi khu vực.”

Ông Aldrige cho biết công viên hàng không mới có khả năng được một ‘bắn vào cánh tay’ cho nền kinh tế địa phương.

“Chúng tôi đang tìm kiếm tại về cơ bản bất cứ điều gì để làm với hàng không,” ông nói.

“Vì vậy, cùng sản xuất từ toàn bộ một chiếc máy bay để sửa chữa và bảo trì các thành phần để những thứ như nhảy dù các doanh nghiệp hoặc du lịch.

“Hoặc thậm chí nó có thể là một cái gì đó đơn giản như một công ty chuyển phát nhanh với một liên kết không khí.

Ông Aldridge nói nó là một thời gian thú vị cho sân bay.

“Nó sẽ cung cấp cơ hội để có thể đa dạng hóa các lợi ích kinh doanh của chúng tôi và hy vọng tạo ra cơ hội việc làm thêm cho khu vực”, ông nói.

“Đó là ngày đầu chưa nhưng có lẽ quan tâm lớn nhất của chúng tôi đã được từ khu vực tư nhân.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *